Không có biên bản TNGT có được hưởng chế độ TNLĐ?

Phải có Biên bản điều tra tai nạn giao thông. Ảnh IE.
Phải có Biên bản điều tra tai nạn giao thông. Ảnh IE.