Không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bị xử phạt như thế nào?

Nếu không thực hiện chuyển đổi loại hình sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và buộc phải đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: MH
Nếu không thực hiện chuyển đổi loại hình sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và buộc phải đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: MH
Nếu không thực hiện chuyển đổi loại hình sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và buộc phải đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: MH
Lên top