Không cho vật nuôi uống trước khi giết mổ, có vi phạm luật?

Lên top