Khó khăn, công ty có được chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ nuôi con nhỏ?

Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do bất khả kháng. Ảnh: Nam Dương
Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do bất khả kháng. Ảnh: Nam Dương
Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do bất khả kháng. Ảnh: Nam Dương
Lên top