Khi nào phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Ao nuôi tôm công nghệ mới tại Việt Nam. Ảnh:CTV
Ao nuôi tôm công nghệ mới tại Việt Nam. Ảnh:CTV
Ao nuôi tôm công nghệ mới tại Việt Nam. Ảnh:CTV
Lên top