Khi nào được xử lý kỷ luật lao động?

Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động khi xử lý kỷ luật. Ảnh: Nam Dương
Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động khi xử lý kỷ luật. Ảnh: Nam Dương
Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động khi xử lý kỷ luật. Ảnh: Nam Dương
Lên top