Khi nào được miễn, tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự?

Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. Ảnh: Trần Vương
Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. Ảnh: Trần Vương
Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. Ảnh: Trần Vương
Lên top