Khi nào được hưởng BHXH một lần?

Người lao động khi đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần vào bất cứ thời gian nào. ảnh: Trần Vương
Người lao động khi đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần vào bất cứ thời gian nào. ảnh: Trần Vương
Người lao động khi đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần vào bất cứ thời gian nào. ảnh: Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top