Khi nào bị tịch thu phương tiện vi phạm hành chính?

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định tại Điều 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định tại Điều 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định tại Điều 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Lên top