Khi nào bị tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng?

Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về việc tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về việc tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về việc tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top