Khám sức khỏe định kỳ cho lao động khuyết tật ra sao?

Đối với lao động là người khuyết tật thì phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. Ảnh minh hoạ
Đối với lao động là người khuyết tật thì phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. Ảnh minh hoạ
Đối với lao động là người khuyết tật thì phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. Ảnh minh hoạ
Lên top