Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khám, chữa bệnh BHYT không đúng tuyến mức hưởng thế nào?