Hội đồng thành viên có bắt buộc phải ký tên vào biên bản họp?

Lên top