“Hôi của” xe tải chở hàng gặp hỏa hoạn bị xử lý như thế nào?