Hòa giải về tranh chấp đất đai thế nào?

Trường hợp không thể hòa giải được, chủ đất có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Trường hợp không thể hòa giải được, chủ đất có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Trường hợp không thể hòa giải được, chủ đất có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Lên top