Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do COVID-19 thế nào?

Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh minh hoạ: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh minh hoạ: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh minh hoạ: Anh Thư
Lên top