Hộ kinh doanh phải đóng cửa do dịch COVID-19 được hỗ trợ thế nào?

Hộ kinh doanh phải đóng cửa do dịch COVID-19 sẽ nhận được hỗ trợ nếu đủ điều kiện. Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng
Hộ kinh doanh phải đóng cửa do dịch COVID-19 sẽ nhận được hỗ trợ nếu đủ điều kiện. Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng
Hộ kinh doanh phải đóng cửa do dịch COVID-19 sẽ nhận được hỗ trợ nếu đủ điều kiện. Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng
Lên top