Hộ gia đình nào được xếp loại nghèo, cận nghèo?

Ảnh minh hoạ: Quách Du
Ảnh minh hoạ: Quách Du
Ảnh minh hoạ: Quách Du
Lên top