Hết thời hạn tại trường giáo dưỡng, có được đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Khi hết thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng thì có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Quách Du
Khi hết thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng thì có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Quách Du
Khi hết thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng thì có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Quách Du
Lên top