Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mưa lớn gây gập hầm:

Hàng ngàn xe gửi trong hầm bị ngập nước có được bồi thường?