Gửi thông báo phạt "nguội" như thế nào?

Dán thông báo phạt "nguội" các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Dán thông báo phạt "nguội" các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Dán thông báo phạt "nguội" các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Lên top