Giữ xe gây thiệt hại, lực lượng liên ngành có phải bồi thường?