Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giữ chứng minh nhân dân bản gốc của người giúp việc có được không?