Giữ chứng minh nhân dân bản gốc của người giúp việc có được không?