Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giấy viết tay của bác sĩ có được nghỉ việc hưởng BHXH?