Giấy Chứng nhận đăng ký xe bị mất có được nhờ ủy quyền để cấp lại?

Làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe có thể nhờ ủy quyền. Ảnh: PV
Làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe có thể nhờ ủy quyền. Ảnh: PV
Làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe có thể nhờ ủy quyền. Ảnh: PV
Lên top