Giao lưu trực tuyến về Bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên

Buổi giao lưu trực tuyến về BHYT học sinh – sinh viên, với chủ đề: “Học sinh vui khỏe – Cha mẹ yên tâm”. Ảnh: Trần Tuấn
Buổi giao lưu trực tuyến về BHYT học sinh – sinh viên, với chủ đề: “Học sinh vui khỏe – Cha mẹ yên tâm”. Ảnh: Trần Tuấn
Buổi giao lưu trực tuyến về BHYT học sinh – sinh viên, với chủ đề: “Học sinh vui khỏe – Cha mẹ yên tâm”. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top