Giám đốc công ty có quyền đến đâu?

Giám đốc, tổng giám đốc có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Ảnh: Nam Dương
Giám đốc, tổng giám đốc có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Ảnh: Nam Dương
Giám đốc, tổng giám đốc có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Ảnh: Nam Dương
Lên top