Giám đốc có quyền tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần?

Lên top