Gãy xương bánh chè có được nghỉ chữa trị dài ngày?

Gãy xương bánh chè không thuộc danh mục bệnh được nghỉ ốm dài ngày. Ảnh minh hoạ.
Gãy xương bánh chè không thuộc danh mục bệnh được nghỉ ốm dài ngày. Ảnh minh hoạ.
Gãy xương bánh chè không thuộc danh mục bệnh được nghỉ ốm dài ngày. Ảnh minh hoạ.
Lên top