Được cho một quả pháo, không đốt, có bị phạt?

Lên top