Dùng keo dán lại, chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng?

Lên top