Đóng BHXH ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?

NLĐ đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: Nam Dương
NLĐ đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: Nam Dương
NLĐ đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: Nam Dương
Lên top