Đóng BHXH 19 năm, làm gì để được hưởng lương hưu?

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được xem xét hưởng lương hưu.
Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được xem xét hưởng lương hưu.