Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đóng BHXH 1 tháng có được trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con?