Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Nếu đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trước thời điểm sinh con, thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Ảnh: Nam Dương
Nếu đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trước thời điểm sinh con, thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Ảnh: Nam Dương
Nếu đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trước thời điểm sinh con, thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Ảnh: Nam Dương
Lên top