Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Đóng bảo hiểm xã hội 4 tháng, nghỉ việc được hưởng chế độ gì?