Đóng bảo hiểm thất nghiệp hơn 12 năm, hưởng trợ cấp mấy tháng?

NLĐ đóng bảo hiểm thất nghiệp nhiều hơn 12 năm, thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng chỉ được 12 tháng. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
NLĐ đóng bảo hiểm thất nghiệp nhiều hơn 12 năm, thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng chỉ được 12 tháng. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
NLĐ đóng bảo hiểm thất nghiệp nhiều hơn 12 năm, thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng chỉ được 12 tháng. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top