Đối tượng nào được ưu tiên trong tuyển dụng viên chức?

Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ
Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ
Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ
Lên top