Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đối tượng nào được miễn, giảm học phí?