Đổi thẻ bảo hiểm y tế nơi khám chữa bệnh ban đầu được không?

Người tham gia bảo hiểm y tế đến tạm trú tại địa phương khác thì được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Người tham gia bảo hiểm y tế đến tạm trú tại địa phương khác thì được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Người tham gia bảo hiểm y tế đến tạm trú tại địa phương khác thì được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top