Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân ở đâu?

Khi xin cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, người dân phải đến cơ quan quản lý căn cước công dân tại nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khi xin cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, người dân phải đến cơ quan quản lý căn cước công dân tại nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khi xin cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, người dân phải đến cơ quan quản lý căn cước công dân tại nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top