Doanh nghiệp có được đóng bảo hiểm xã hội cho người ngoài không?

Doanh nghiệp không được quyền tham gia hộ bảo hiểm xã hội cho người ngoài. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Doanh nghiệp không được quyền tham gia hộ bảo hiểm xã hội cho người ngoài. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Doanh nghiệp không được quyền tham gia hộ bảo hiểm xã hội cho người ngoài. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top