Vụ Cty CP vận tải Long Phượng (Thái Nguyên) vi phạm hành chính về thuế:

Doanh nghiệp bị xử ép