Đình công thế nào thì được coi là đúng luật?

Hàng trăm công nhân tập trung trước trụ sở chi nhánh Công ty May mặc thương mại Mai Lan Anh (phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đòi giải quyết quyền lợi. Ảnh: Nhiệt Băng
Hàng trăm công nhân tập trung trước trụ sở chi nhánh Công ty May mặc thương mại Mai Lan Anh (phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đòi giải quyết quyền lợi. Ảnh: Nhiệt Băng
Hàng trăm công nhân tập trung trước trụ sở chi nhánh Công ty May mặc thương mại Mai Lan Anh (phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đòi giải quyết quyền lợi. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top