Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điều kiện không bị trừ phần trăm lương hưu?