Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động?