Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội