Điều khiển xe máy với nồng độ cồn vượt mức, bị xử phạt thế nào?

Mức phạt tiền sẽ dựa vào nồng độ cồn trong máu, trong hơi thở của hoặc có thái độ không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Mức phạt tiền sẽ dựa vào nồng độ cồn trong máu, trong hơi thở của hoặc có thái độ không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Mức phạt tiền sẽ dựa vào nồng độ cồn trong máu, trong hơi thở của hoặc có thái độ không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top