Điều chỉnh quá trình đóng BHXH do cho mượn hồ sơ đi làm việc

Sổ BHXH là nơi ghi nhận quá trình đóng BHXH của NLĐ.
Sổ BHXH là nơi ghi nhận quá trình đóng BHXH của NLĐ.
Sổ BHXH là nơi ghi nhận quá trình đóng BHXH của NLĐ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top