Diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích trên sổ đỏ, phải làm sao?

Lên top